Ved træning
Ved træning

Opdateret 28/10-2020


Omstændighederne omkring Covid-19 gør, at forholdene for træning på lovlig og forsvarlig vis, ikke kan foregå som vi plejer. Det er VIGTIGT for os, at myndighedernes anvisninger følges. 


Retningslinjerne ændrer sig løbende både fra sundhedsmyndighederne og regeringen, og vi ønsker at kunne afvikle træning, på den mest sikre og betryggende måde. Både for spillere, trænere og forældre.


Derfor er følgende gældende for de haller hvor vi træner:

Mundbind

Fra torsdag 29/10-2020 er mundbind obligatorisk overalt i Hallerne med undtagelse af:

  • Spillere og trænere. Mundbind skal bæres fra man ankommer til man starter opvarmning og igen fra man forlader banen til man er ude af Hallen.
  • Som forældre eller udvalgsmedlem når man sidder på sin plads i hallen


I alle andre tilfælde bæres der mundbind af alle besøgende i Hallen

Afvikling af træning for seniorhold

Restriktioner og muligheder for afvikling af træning og samtidig overholdelse af forsamlingsforbud over 10 personer, er blevet forelagt trænere for de enkelte senior hold. Træneren bestemmer efter bedste overbevisning, hvilken model der passer på deres hold.

Afvikling af træning for ungdomshold

Afvikling af træning kan foregå som hidtil, dog med de begrænsninger der ellers er beskrevet.

Ankomst og afgang fra hallen

Ankom højest 5minutter før træningens start og forlad straks hallen efter endt træning. Samtaler og snak efter træning kan ikke foregå i hallen, da næste hold skal til.
Holdets tasker og remedier skal holdes på enten den ene eller anden side af banens midte, med afstand til midten så næste hold kan gøre det samme på modsatte side og derigennem holde den nødvendige afstand.


Alle (spillere, trænere og forældre) forlader hallen umiddelbart efter træningen. Udvis hensyn, hold afstand og vent.

Omklædning

Vi opfordrer til, at alle passer på hinanden.
Det er muligt at benytte omklædningsrum til omklædning, hvis man overholder de oplyste retningslinjer for antal personer i rummet. Dog anbefaler vi, at man så vidt muligt møder op omklædt.

Bad

Det er ikke tilladt at benytte badefaciliteter i hallerne.

Sprit

Alle spritter hænder af inden de går ind i hallen hver gang! – gælder alle (spillere, trænere, forældre). Der findes spritdispensere i forhallen og i hallerne. Vi opfordrer jer desuden til at medbringe egen håndsprit.

Tilskuere

Som udgangspunkt er det ikke tilladt med tilskuere. Hvis dit barn har behov for en forælder i hallen, skal dette aftales med træneren som registrere navn og telefonnummer. Vi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke er i hallen.


Vi forbeholder os retten til at bede folk forlade hallen.


For hallen i Nykøbing opfordrer vi tilskuere samt forældre til ikke at opholde sig på gangen, da forsamlingsforbuddet over 10 personer nemt overtrædes og afstandskrav er svære at overholde.


Cafeteria

Hallerne i Nykøbing har et cafeteria som er åbent og vi beder alle om at overholde de anvisninger som forefindes der.

Ved smitte

Hvis en spiller, træner eller tilskuer konstateres smittet efter en træning hos os, så kontakt vores formand Camilla Lynge på 22643165.


Vi håber, at vi på trods af Covid-19 kan få gennemført træning på en sikker og forsvarlig måde, og at de fremmødte, trods omstændighederne, får en god oplevelse hos os i FK Odsherred Håndbold.


Ved spørgsmål eller tvivl er I velkomne til at kontakte formand Camilla Lynge på 22643165


Med venlig hilsen
FK Odsherred Håndboldudvalg