Gode trænerråd

Følgende gode råd kan benyttes af alle vores trænere:
 
1.  Klubbens røde tråd, som bør følges af alle trænere - skal læses som mindste krav til årgangene, dog med hensyntagen til
     spillernes færdigheder. Læs den her.
2.  Klubbens samværspolitik - hvordan agerer man i vores klub, læs den her.
3.  Skal du bruge en kontaktperson fra udvalget, så se under Udvalg på hjemmesiden.
4.  Nøgler til haller, boldskabe mv.
               Vig og Nykøbing kontakt Camilla Lynge
               Herrestrup kontakt Camilla Lynge
5.  Spilletrøjer og lægetasker.
               Kontakt sponsorudvalg for spillertrøjer og kontakt Pia Gritt for mangler til
               lægeaske.
6.  Gode og nyttige links
               HRØ    Håndbold Region Øst
               DHF    Dansk Håndboldforbund
               DGI     Vestsjælland håndbold
               Håndboldinfo  kampprogram for alle hold under HRØ
               Dragør håndbold    en masse gode træningsøvelser
               Trænerguiden       DGI s database med øvelser
               Mats Mejdevi   gode gymnastik/fysik øvelser
7.  Diverse sedler
               Kampkort
               Kamprapport, se forslag her
               Kalender for sæsonen se her
               Persondata ( kan evt. udskrives fra hjemmesiden, spørg Charlotte )
 
8.  Hjemmesiden
               Hvordan skrives referat af kampene.
               Hvordan ligges billeder ind. 
               Hvem sørger for jeg bliver oprettet og får mit billed på Træner siden
               Kontakt Ursula Søborg på mobil 25 67 35 65 eller mail:
               [email protected]com
 
9.  Sociale arrangementer               Klubben forventer at trænere (og spillere) deltager i sociale arrangementer  arrangeret af klubben (f.eks afslutning)
               samt deltager i den årlige stævnetur arrangeret (økonomisk støttet) af klubben.
               Klubben forventer at trænere deltager i de 2 årlige træner/leder møder, og ser gerne at man deltager i træner/leder

               afslutningen.
               Det er frit for træner/hold at arrangere egne ture, fællesspisning, træningslejre osv.
 
10. Arbejdsopgaver               Der skal påregnes 1 til 2 arbejdsopgaver til holdet i løbet af sæsonen, her ser vi gerne at træneren medvirke til koordinering
               af opgaven, dvs. har kontakten til forældre/spillere.

 
11. Kurser 
               Klubben ser gerne at trænere tager på kurser, og støtter det 100 % økonomisk. Der bliver løbende sendt tilbud om
               kurser rundt på mail, og der skal man selv melde ind hvis man ønsker et kursus, svar til Formanden.
 
12. Træningsforslag               Opstarts løbeprogram se her       
               Sommertræning se her